Uvjeti korištenja

 

OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE TURISTIČKE AGENCIJE COLLEGIUM PUTOVANJA d.o.o.

 

1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni Opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između Collegium putovanja d.o.o. (ovlaštene turističke agencije) i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu/ponudi objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih Općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu/ponudi.

Također, Općim uvjetima utvrđuju se postupak rezervacije, plaćanja, korištenja usluge i reklamacije usluga ponuđenih u poslovnicama Collegium putovanja, kao i u web trgovini na adresi www.collegium.eu

Collegium putovanja je Prodavatelj, a Kupac je svaki posjetitelj koji u poslovnicama Collegium putovanja, putem e-maila ili web trgovine rezervira barem jednu uslugu od Prodavatelja.

Odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom rezervacije i/ili kupovine usluga snosi Kupac.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, skrećemo Vam pozornost da maloljetne i potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, te to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA

Organizator putovanja Collegium putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava i sl.). Organizator putovanja zadržava pravo manjih izmjena programa (redoslijed izvedbe/satnica unutar definiranih termina programa, fakultativne usluge i sl.) u cilju što bolje organizacije programa na dobrobit kupca.

3. CIJENE ARANŽMANA

Cijene aranžmana objavljene su u službenoj valuti Republike Hrvatske – kunama (HRK) i sadrže zakonsku obračunsku stopu PDV-a za svaki program i vrijede od dana objave programa. Cijene usluga u drugim valutama izračunate su prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan objave programa. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih/apartmanskih, prijevoznih i drugih usluga. Za povišenje cijene aranžmana u iznosu do 10% osnovne cijene aranžmana nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na svakom dijelu uplaćenog aranžmana). U slučaju povišenja cijene aranžmana u iznosu većem od 10% osnovne cijene aranžmana, kupac ima pravo na raskid Ugovora bez obveze nadoknade štete.

Collegium putovanja može u programu predvidjeti da putnik plaća određene usluge na odredištu. Sve reklamacije na spomenute usluge potrebno je podnijeti na odredištu, izvršitelju usluga.

Informativne cijene usluga u inozemstvu (fakultativne usluge, ulaznice, takse i sl.) moguće je izraziti u drugim nacionalnim ili međunarodnim valutama. Navedene cijene isključivo su informativnog karaktera te su podložne tečajnim promjenama. Ukoliko je za neku od navedenih usluga moguće izvršiti predrezervaciju/uplatu u poslovnicama Collegium putovanja, plaćanje se vrši u službenoj valuti Republike Hrvatske – kunama (HRK), obračunato na dan uplate prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.

4. PRIJAVE

Prijava se izvršava ispunjavanjem prijavnice, prilikom čega kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima. Kupcu su na raspolaganju fizičke prijavnice u poslovnicama agencije (“…potpisom potvrđujem točnost podataka i slažem se s programom i Općim uvjetima…”) te internetske prijavnice dostupne na službenoj internetskoj stranici Collegium putovanja i internetskim stranicama pojedinih projekata u organizaciji Collegium putovanja (“Slažem se s Uvjetima putovanja”).

Na osnovu podataka navedenih u prijavnici, Collegium putovanja kupcu dostavlja Ponudu te Ugovor o putovanju. Kupac prihvaćanje Ponude i Ugovora potvrđuje uplatom akontacije (ili punog iznosa) te time sve navedeno u Općim uvjetima i programu postaje pravna obveza i za kupca/putnika i za organizatora putovanja. Opći uvjeti dostupni su na službenoj internetskoj stranici Collegium putovanja, a priloženi su i kao sastavni dio Ugovora o putovanju.

Putnik je uz prijavu dužan navesti sve podatke, dostaviti programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove i posljedice nastale zbog dostavljanja pogrešnih podataka. Ukoliko u programu, Ponudi i Ugovoru nije drugačije navedeno, akontacija iznosi 30% cijene aranžmana, a preostalih 70% iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije 30 dana prije početnog datuma izvršenja usluge ili programa. Za programe koji imaju definirane otplate u ratama kupac je dužan poštivati definirane rokove uplata pojedinih rata.

Ukoliko u programu nije drugačije navedeno i ukoliko je Organizator u mogućnosti ispuniti zahtjev kupca za naknadnom izmjenom potvrđenog/ugovorenog aranžmana/usluge, svaku promjenu potvrđene rezervacije naplaćuje se 100,00 HRK.

5. UPLATE

Uplatu akontacije, rate ili punog iznosa aranžmana moguće je izvršiti u poslovnicama Collegium putovanja (gotovina te debitne i kreditne kartice: American Express, Maestro, MasterCard, Visa i Diners), internet bankarstvom / općom uplatnicom na račun agencije ili putem online linka za plaćanje / internetske trgovine. Online plaćanje se vrši putem sustava WSPay™.

Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, akontacija iznosi 30% cijene aranžmana, a preostalih 70% iznosa aranžmana potrebno je uplatiti najkasnije 30 dana prije početnog datuma izvršenja usluge ili programa. Za programe koji imaju definirane otplate u ratama kupac je dužan poštivati definirane rokove uplata pojedinih rata.

Ukoliko se kupac ne pridržava definiranih rokova plaćanja / ne izvrši uplatu u predviđenom roku, Collegium putovanja smatra aranžman otkazanim i pridržava se uvjeta otkaza putovanja koji su definirani u 7. točki ovih Općih uvjeta. Putnik je prilikom polaska na putovanje dužan na zahtjev predstavnika Collegium putovanja predočiti dokument/potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u protivnom putnik nema pravo započeti putovanje.

Online plaćanje:

Plaćanje u internetskoj trgovini www.collegium.eu moguće je sljedećim karticama: American Express, Maestro, MasterCard, Visa i Diners. Kod odabira plaćanja karticama, bit ćete preusmjereni na sigurnosno zaštićenu stranicu, na kojoj je potrebno unijeti tražene osobne podatke i podatke o kartici. Vaši podaci niti u jednom trenutku nisu dostupni tvrtci Collegium putovanja d.o.o. Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Nakon što je proces plaćanja završen, na adresu e-pošte nositelja rezervacije stići će potvrda o plaćanju. Budući da je riječ o sistemski izdanim potvrdama, molimo klijente koji ne pronalaze potvrdu u dolaznoj pošti da obrate pozornost na promocijski folder te folder neželjene pošte.

Djelatnici agencije stoje na raspolaganju klijentima za sve dodatne upite vezane uz rokove plaćanja, kao i za provjeru uspješnosti provedene transakcije / zaprimljene uplate.

Završna obavijest / detaljne upute o putovanju kupcu se dostavljaju putem e-pošte najkasnije 1 (jedan) dan uoči početka putovanja.


Uvjeti otplate debitnim/kreditnim karticama:

Plaćanje karticama u poslovnicama i web trgovini Collegium putovanja moguće je izvršiti jednokratno ili na rate (do maksimalno 6 ili maksimalno 12 rata, ovisno o kartičaru te banci izdavatelju pojedine kartice):
• debitnim karticama: MAESTRO, VISA ELECTRON
• kreditnima karticama: MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, VISA


Izjava o sigurnosti online plaćanja karticama putem WSPay™:

Pri plaćanju karticama na našoj web trgovini koristite WSpay™ – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

WSpay™ osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u WSPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Komplett Management d.o.o. nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima WSpay™ sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. WSPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost online plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

WSpay™ sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za online plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost WSpay™ sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

6. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA

Na osnovi važećih zakonskih propisa, za višednevne aranžmane Collegium putovanja pridržava pravo na otkaz putovanja do najkasnije 5 (pet) dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, najmanji potreban broj putnika za pojedinu vrstu prijevoza je sljedeći:
• za putovanje autobusom: najmanje 40 putnika
• za putovanje na redovnim zrakoplovnim linijama u Europi: najmanje 20 putnika
• za putovanje na međukontinentalnim zrakoplovnim linijama: najmanje 15 putnika
• za putovanje posebno ugovorenim letovima: 80% popunjenosti zrakoplova
• za putovanje vlakom ili hidrogliserom – prema uvjetima u pojedinom programu.

Za jednodnevne izlete i aranžmane organizator može otkazati putovanje najkasnije 2 (dva) dana prije polaska.

Collegium putovanja pridržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz ugovora ukoliko prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, ukloniti ili izbjeći, a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja ugovora, za Collegium putovanja bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor.

Collegium putovanja pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na putovanje zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (novi vozni red, nesiguran položaj države u kojoj je organiziran program, prirodne nepogode ili drugi nepredvidivi razlozi na koje Collegium putovanja ne može utjecati), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. Collegium putovanja ne može preuzeti odgovornost za promjenu tijekom izvedbe programa uzrokovanu bilo kojom višom silom (2. točka). U takvom slučaju putniku će osigurati usluge u drugom obliku, koliko dopuštaju okolnosti.

Ukoliko Collegium putovanja otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa cijene aranžmana, ali nema pravo na podmirenje troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga koje su potrebne za pojedini program. Collegium putovanja će putnika neodložno obavijestiti o svakoj bitnoj izmjeni pojedinog programa. Collegium putovanja ne odgovara za kašnjenje autobusa, zrakoplova, broda ili vlaka, kao ni za promjene programa i troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ukoliko okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj putnika u rezerviranom objektu, Collegium putovanja će putnika smjestiti u drugi objekt kategorije jednake ili više od rezerviranog, na vlastiti trošak.

Organizator putovanja zadržava pravo manjih izmjena programa (redoslijed izvedbe/satnica unutar definiranih termina programa, fakultativne usluge i sl.) u cilju što bolje organizacije programa na dobrobit kupca.

7. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA

Putnik ima pravo na usmeni ili pisani oblik otkaza aranžmana prije početka putovanja na prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje. Collegium putovanja u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova radi otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja.

U slučaju usmenog otkaza putnik je dužan potpisati otkazni dokument kojega mu prodavač pripremi. Ukoliko putnik odbije potpisati otkazni dokument, smatra se kako nije otkazao putovanje.

Troškovi otkaza za aranžmane u organizaciji Collegium putovanja:
– 90 i više dana prije polaska: 30% cijene aranžmana,
– od 60 do 89 dana prije polaska: 60% cijene aranžmana,
– od 30 do 59 dana prije polaska: 80% cijene aranžmana,
– manje od 30 dana prije polaska ili nakon polaska: 100% cijene aranžmana / nema povrata uplate od strane agencije.

Ukoliko su u određenom programu navedeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvom programu.

Napomena: Za aranžmane u organizaciji partnerskih agencija te druge usluge partnera primjenjuju se uvjeti otkaza definirani u Općim uvjetima partnera (odgovornog organizatora).

SVIM KUPCIMA PREPORUČUJE SE UPLATA OSIGURANJA OD RIZIKA (PUTNIKOVOG) OTKAZA PUTOVANJA. Osiguranje je moguće uplatiti u poslovnicama Collegium putovanja ili izravno u nekoj od osiguravajućih tvrtki. U slučaju opravdanog razloga otkaza putovanja (prema Uvjetima odabrane osiguravajuće tvrtke) putnik koji je uplatio osiguranje od rizika otkaza nadoknadu troškova potražuje od osiguravajuće tvrtke. Putnici koji su policu osiguranja sklopili posredništvom Collegium putovanja od agencije trebaju zatražiti potrebne obrasce za prijavu štete. Osiguranje od rizika (putnikovog) otkaza putovanja sastavni je dio Paketa osiguranja koje agencija Collegium putovanja, u skladu sa zakonskim odredbama, nudi uz sve aranžmane/putovanja u ponudi agencije.

8. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA

Putnik na vlastitu želju može prekinuti putovanje u tijeku uz pisanu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program, odnosno ugovorene usluge, samo uz prethodnu pisanu suglasnost mjesnog (lokalnog) agenta ovlaštenog od strane Collegium putovanja. Putnik je o takvoj promjeni dužan izvijestiti Collegium putovanja, kao odgovornog organizatora putovanja, najkasnije 8 dana po povratku s putovanja.

9. NEDOLIČNO PONAŠANJE PUTNIKA NA PUTOVANJU

Neprimjereno ponašanje putnika koje ometa tijek putovanja, uništavanje materijalnih sredstava smještajnih, prijevoznih ili drugih objekata, ili dovođenje do konfliktnih situacija rezultirat će prijevremenim odlaskom kući na vlastiti trošak samog putnika, bez refundacije neiskorištenih usluga. Agencija nema obvezu takvog putnika štiti pred izricanjem stegovnih mjera lokalnih snaga sigurnosti.

10. PRAZNI LEŽAJEVI U APARTMANIMA, HOTELSKIM SOBAMA I DRUGIM SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA

Ukoliko putnik rezervaciju aranžmana s cijenom istaknutom po osobi izvrši na način da se u hotelskoj sobi, apartmanskoj ili nekoj drugoj smještajnoj jedinici nalazi broj osoba manji od broja raspoloživih ležajeva (npr. 1 osoba 1/2 sobi, 3 osobe u 1/4 apartmanu ili 4 osobe u 1/6 apartmanu), agencija zadržava pravo naplate praznih ležajeva ili spajanja raznih putnika kako bi iste popunila.

U slučaju da kupac ne želi spajanje s drugim putnicima ili agencija ne može pronaći dodatne putnike za popunjavanje praznih ležajeva, trošak praznih ležajeva bit će pridodan osnovnoj cijeni aranžmana i ravnomjerno raspoređen na putnike koji dijele rezerviranu smještajnu jedinicu.

Ukoliko cjenikom pojedinog programa nije drugačije definirano, nadoplata za jednokrevetnu sobu iznosi 50% osnovne cijene aranžmana.

11. ORGANIZATOROVE OBVEZE

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve u programu navedene usluge za pojedini aranžman i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator putovanja zadržava pravo manjih izmjena programa (redoslijed izvedbe/satnica unutar definiranih termina programa, fakultativne usluge i sl.) u cilju što bolje organizacije programa na dobrobit kupca.

12. KATEGORIZACIJA l OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani i druge smještajne jedinice opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude smještajnih objekata pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija. Standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pisanu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga definiranih u programu.

13. SMJEŠTAJ U SOBE, APARTMANE I DRUGE SMJEŠTAJNE JEDINICE

Ukoliko kupac nije izričito ugovorio sobu, apartman ili neku drugu smještajnu jedinicu s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju smještajnu jedinicu službeno registriranu za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

14. PUTNIKOVE OBVEZE

Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

15. ZDRAVSTVENI PROPISI l ZAŠTITA

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kad takav propis nastupi nakon zaključivanja Ugovora o putovanju te ne može biti razlogom raskida Ugovora ukoliko cijepljenje nije protivno putnikovu zdravlju (u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu).

16. PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Ukoliko nije drugačije istaknuto u programu/ponudi, programi u organizaciji Collegium putovanja ne uključuju zdravstveno osiguranje za slučaj nenadane bolesti ili nezgode za boravka u inozemstvu kao ni druga putna osiguranja. Prilikom rezervacije aranžmana Collegium putovanja u ovlaštenom prodajnom mjestu, prodavači će putnicima ponuditi mogućnost osiguranja tijekom boravka u inozemstvu. Preporučujemo paket putnog osiguranja osiguravajućeg društva s kojim surađujemo. Polica putnog osiguranja ne može se ugovoriti naknadno! Putnik je dužan upoznati se sa svim vidovima osiguranja koje agencija nudi. Organizator putovanja može ponuditi i kombinacije različitih osiguranja po uvjetima povoljnijim nego kad se svaki od oblika osiguranja uzima odvojeno.

KUPCIMA POSEBNO PREPORUČUJEMO ODABIR PAKETA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U INOZEMSTVU TE OSIGURANJA OD RIZIKA (PUTNIKOVOG) OTKAZA PUTOVANJA.

17. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

U skladu sa Zakonom, u slučaju stečaja Collegium putovanja, putnici zatečeni na putovanja kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži mogući način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

POLICA OSIGURANJA JAMČEVINE TURISTIČKOG PAKET ARANŽMANA broj: 1501-00000498 – Wiener osiguranje d.d.

18. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Collegium putovanja ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

POLICA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI broj: 1399-00034953 – Wiener osiguranje d.d.

19. PUTNIKOVA PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na čarterskim letovima te do 20 kg prtljage na redovnim zračnim linijama ili u autobusnom prijevozu. Za svaki prekoračeni kilogram prtljage putnik plaća dodatnu naknadu prijevozniku. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.

Collegium putovanja ne može biti odgovoran ukoliko putnikovu prtljagu nije moguće prevesti zbog putnikovog prekoračenja dozvoljene količine, kilaže ili dimenzija prtljage.

Svaki putnik je odgovoran za svoju prtljagu i ostale osobne stvari te se organizatora putovanja ne može smatrati odgovornim za gubitak istih.

Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa!).

20. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu tako da priloži pisani prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe – one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.

Collegium putovanja ne prihvaća reklamacije za ponude i aranžmane drugih odgovornih organizatora i pružatelja usluga koje su posredništvom rezervirane i uplaćene putem Collegium putovanja. U tom slučaju putnik treba prigovor uputiti direktno organizatoru, u skladu s Uvjetima putovanja pojedinog organizatora.

Pritužbeni postupak :
1. Odmah na mjestu događaja putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako istog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i/ili izvršiteljem usluga u dobroj namjeri kako bi se uklonili uzroci prigovora. Ukoliko putnik na mjestu događaja ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamacije niti na nju odgovoriti.
2. Ako uzrok prigovoru nije bio otklonjen, putnik o tome sastavlja pisanu potvrdu s predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga.
3. Najkasnije 8 (osam) dana po povratku s putovanja, putnik predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pisanu potvrdu potpisanu od strane predstavnika organizatora ili izvršitelja usluga, kao i eventualne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje su organizatoru propisno dostavljene u navedenom roku od 8 (osam) dana, računano od dana povratka putnika s putovanja.
4. Organizator je dužan donijeti pisano rješenje na zaprimljeni prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora na prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda iznesenih u prigovoru kod pružatelja usluga. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u trenutku nastanka.
5. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove, kao i davanja informacija u javna glasila.
6. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.

21. NADLEŽNOST SUDA

U smislu 20. točke ovih Općih uvjeta, kupcu usluge iz programa Collegium putovanja pripada pravo reklamacije kod organizatora programa. Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, pripada mu pravo sudskog arbitriranja. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu poslovanja odgovornog organizatora.

22. NAZIVI POJEDINIH DIJELOVA

Nazivi pojedinih dijelova ovih Općih uvjeta služe samo radi lakšeg snalaženja i nemaju utjecaja na njihovo tumačenje.

23. SALVATORNA KLAUZULA

Ako bi za neku odredbu ovih Općih uvjeta ili bilo kojeg aneksa za specifična putovanja i Ugovora naknadno bilo ustanovljeno da je ništavna to neće imati učinka na ostale odredbe te Ugovor i ovi Opći uvjeti kao i mogući aneksi za specifična putovanja u cjelini ostaju valjani, s time da će ugovorne stranke ništavnu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništavna.

 

POSEBNI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE:

1) VRIJEME SMJEŠTAJA U APARTMANE, HOTELE I DRUGE SMJEŠTAJNE JEDINICE: različito je i naznačeno posebno za svaki program. Uobičajeno vrijeme smještaja u hotelske sobe je nakon 14 sati, a u apartmane nakon 16 sati. Uobičajeno vrijeme napuštanja hotelske sobe i apartmana je do 10 sati.

2) PROGRAM SKIJANJA/ZIMOVANJA: Za otkaz ugovora o aranžmanu skijanja primjenjujemo otkazne uvjete prema 7. točki općih uvjeta bez obzira na razlog otkaza. Nepovoljne snježne prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile te Collegium putovanja za takav otkaz aranžmana primjenjuje opće otkazne uvjete navedene u točki 7.

3) PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ODGOVORNIH ORGANIZATORA/TUROPERATORA:
– Međukontinentalna putovanja: svi posebni uvjeti objavljeni su za svaki pojedini program, odnosno, primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za svako putovanje.
– Svi programi u kojima Collegium putovanja nastupa kao posrednik: Collegium putovanja ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator, već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Collegium putovanja zastupa kao posrednik posebno su označeni, što će biti vidljivo u objavljenom programu te na potvrdi o putovanju. U tom slučaju putnik posredništvom Collegium putovanja potpisuje ugovor s navedenim odgovornim organizatorom putovanja.

 

ODGOVORNI ORGANIZATOR:

Collegium putovanja d.o.o.
Sjedište: Jarunska 2/12, 10000 Zagreb, Hrvatska
ID kod: HR-AB-01-080597984
OIB: 67891715571
• Poslovnica Zagreb: Jarunska 2 (Studentski dom Stjepan Radić, Paviljon 12 – prizemlje)
• Poslovnica Rijeka: Ribarska 1a

 

U Zagrebu, 4. svibnja 2017.

 

Collegium putovanja d.o.o

ID kod: HR-AB-01-080597984 Collegium_Logo_250px NG_Footer

Poslovnica Zagreb

  •   Jarunska 2, Zagreb

  •    Tel:: +385 1 4870 515

  •    Mail: infohr@collegium.eu

         

Poslovnica Rijeka

  •   Ribarska 1a, Rijeka

  •    Tel:: +385 51 413 955

  •    Mail: infori@collegium.eu

         

Dodatne informacije

© Copyright 2017 by Collegium putovanja d.o.o. - Made With In Zagreb